Příklady použití kamer na helmu

Následující text zmiňuje několik oblastí, ve kterých se kamery na helmu používají.


Sport a adrenalinové aktivity

Kamery umožnující záznam z vlastního pohledu (kamery na helmu) nacházejí široké uplatnění v mnoha sportech. Vzhledem k odolnosti proti vodě a otřesům, malé hmotnosti a velké variabilitě uchycení kamer lze zachytit aktivity z vlastního pohledu, ale rovněž zachytit přímo sportovce (např. kamerou připevněnou na řidítka, na snowboard, v kokpitu vozu či letadla apod.).

Seznam sportů, kde kamery na helmu najdou uplatnění, nemůže být kompletní - záleží jen na Vaší fantazii. Pro příklad jmenujme cyklistiku, biketrial, BMX, onboard kamery - auto, moto, paragliding, ski & snowboard, horolezectví, trail running, kite, skialpinismus, heliskiing, skoky na lyžích, yachting, vodní lyže, kajak, paintball, airsoft, jezdectví, dostihové sporty, motorové i bezmotorové letectví, letecká akrobacie, skiboby, hokej, rychlobruslení, saně a další.

Kamery používají nejen sportovní nadšenci, ale také firmy zabývající se event managementem, sponsorship managementem, pořádáním a prodejem adrenalinových akcí (skoky padákem, bungee jump, lezení v ledu apod.). Kamery používají subjekty provozující různé volnočasové a adrenalinové aktivity jako jsou půjčovny motokár, auto a moto školy a tréninkové kempy a další. Video z kamer na helmu může sloužit k propagaci firmy, sportovců, sportovních či rekreačních středisek, poskytovaných služeb nebo je přímo nabízeno jako služba zákazníkům - ti si odnašejí své zážitky ve formě video záznamu. Nelze opomenout využití takto pořízeného záznamu pro tréninkové účely - zvláště při extrémních sportech může být možnost vidět téměř vlastníma očima dopředu "co a jak" výraznou pomůckou urychlující trénink a minimalizaci rizika.

Kamery také používají televize pro zprostředkování záběrů z různých sportovních akcí.


Armáda, policie, hasiči, bezpečnostní a záchranné složky

Kamery na helmu jsou v těchto oblastech nasazeny hlavně pro účely dokumentace, získávání informací a dat, dodatečné analýzy akcí a misí (debriefing) a tréninkové a školicí aktivity. Např. VIO úzce spolupracuje s americkou armádou a její dvě divize používají VIO POV.1 při misích v Iráku. Speciální aplikací kamer je vizuální průzkum nepřístupných a nebezpečných míst a realizace pohledu za roh. Použití pro trénink a výcvik je zvláště ve válečném prostředí neocenitelnou pomůckou pro přípravu jedince na vlastní akci, rizika s ní spojená a názornou ukázku jak reagovat v kritických situacích.

Pro policii a bezpečnostní složky je z výše zmíněných kromě výcviku velmi důležitý hlavně účel dokumentační. Kamery slouží k dokumentaci veškerých aktivit a pořízený záznam může být klíčovým prostředkem pro posouzení opodstatněnosti a přiměřenosti zákroku, zákonného jednání a následování doporučených praktik a zásad při zásazích různé povahy (kontrola řidičů, ochrana osob, jednání s osobami pod vlivem psychotropních látek, demonstrace apod.). Na rozdíl od ručních kamer mají příslušnící těchto složek volné ruce a kamery na helmě nijak neomezují ani periferní vidění. Kamery na helmu jsou zařazovány do výbavy britské policie a rovněž policie ČR. Spolu s diktafony přispívají mobilní kamery k úbytku stížností na policisty a obvinění z arogantního či protiprávního jednání - viz zprávy ČR.


Profesionální použití v extrémních podmínkách

Kamery na helmu nacházejí uplatnění všude tam, kde je třeba v extrémních (klimatických či průmyslových) podmínkách monitorovat a zaznamenávat video, opět pro dokumentační a tréninkové účely. Příklady použití jsou výškové práce (revize, motáž a opravy antenních zařízení, konstrukcí, staveb apod.), práce s hořlavým či výbušným materialem (např. jeho zneškodňování) nebo mobilní monitorování výrobních procesů v náročných podmínkách (otřesy, prašnost, vlhkost, teplotní extrémy).